Sådan fungerer fotosyntese

af admin


Fotosyntese er den proces, der producerer organiske molekyler fra simple uorganiske molekyler ved hjælp af solenergi. For at fotosyntesen kan finde sted, skal der ske flere ting. For det første skal lyset absorberes af et pigment, f.eks. klorofyl. Dernæst skal energien bruges til at opdele vandmolekyler i ilt og brint. Endelig bruges brintatomerne til at omdanne kuldioxid til glukose (sukker). Fotosynteseprocessen kan repræsenteres ved følgende ligning: 6CO2 + 6H2O —> C6H12O6 + 6O2 For at fotosyntesen kan finde sted, har planterne brug for sollys, vand og kuldioxid. Sollyset giver den energi, der er nødvendig for at opdele vandmolekyler i ilt og brint. Vand er nødvendigt som reaktant for at tilvejebringe de hydrogenatomer, der er nødvendige for at omdanne kuldioxid til glukose. Kuldioxid er også nødvendigt, da det er kilden til de kulstofatomer, der er nødvendige for at skabe glukose. Selv om fotosyntesen er en ret enkel proces, er den afgørende for det liv på Jorden, som vi kender det. Planter bruger fotosyntesen til at producere den ilt, vi indånder, og den mad, vi spiser. Uden fotosyntese ville livet på Jorden ikke være muligt.

Related Posts

Skriv en kommentar