Visma lønsystem

af admin

Mellemstore og store virksomheder har det man kalder lønsystemer der ordner medarbejdernes løn helt automatisk, så man ikke skal bruge tid på den del af det administrative arbejde. Det lønsystem der er det mest foretrukne lønsystem i Danmark er det man kalder Visma lønsystem. Er der noget der kan tage tiden fra en løn medarbejder, så er det hvis et lønsystem driller, for så har man en mase telefonopringninger fra de medarbejdere der har fået udbetalt en forkert løn, og det er aldrig sjovt, hverken for den medarbejder der rammes eller for den medarbejder der sidder med løn opgaven.

Link til at læse mere om deres system: https://www.vismaenterprise.dk/my-visma/visma-loen

Et er at lønnen går ind på ens konto til tiden, men der er også alt det andet med at der skal betales skat, atp, og indbetalinger til pensionsordninger mm. der skal være styr på – så er der nogen medarbejdere der går op og ned i tid, og det skal reguleres, samtidig med de jævnlige løntrin der giver mere i posen – alle disse ting automatiseres, når først en medarbejders data er lagt ind i Visma løn systemet.

Visma Enterprise er ISO 27001 certificeret og godkendt for de arbejdsprocesser der er – dette betyder også at de digitaliserede processer er gennemprøvet og gennemtestet, så de kunne blive ISO 27001 godkendt. Herudover holder lønsystemet også styr på GDPR reglerne og datalovgivningen omkring beskyttelse af medarbejdernes personlige data.

Det kræver selvfølgelig lidt indkøring af et nyt lønsystem, men under denne fase, står der kompetente konsulenter til rådighed med at afhjælpe opstarts vanskeligheder.

Related Posts

Skriv en kommentar